disclaimer

Home » Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van The LightBear en The LightBear C.V.. U stemt in met de inhoud van deze disclaimer bij gebruik van deze website. ​

Afwijzing aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Wij streven ernaar u volledig en correct te informeren. Toch kan het gebeuren dat er iets fout gaat. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuistheden op onze website. U kunt aan de verstrekte informatie geen rechten ontlenen.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud van de website te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder dat daarover mededelingen worden gedaan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, waarnaar wordt verwezen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze websites.​

Werkt onze website niet goed? Ontvangen of verwerken wij uw e-mail niet op tijd? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor andere berichten die u ons elektronisch stuurt.

Toepasselijk recht

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten, foto’s, video’s of andere communicatiedragers op deze website, liggen bij The LightBear en The LightBear C.V. Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van The LightBear en The LightBear C.V.

Voor gebruik van de inhoud of delen daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet geoorloofd de inhoud van deze website of delen daarvan te gebruiken. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op.