privacybeleid

Home » Privacybeleid

Ons privacybeleid

The LightBear en The LightBear C.V. hierna te noemen The LightBear, vinden de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en van de bezoekers van de website belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. The LightBear houdt zich aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking zijn The LightBear C.V en The LightBear beide gevestigd te Apeldoorn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • zakelijke adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag?

The LightBear ontwikkelt slimme oplossingen voor de uitvaartbranche, podiumtechniek en stand- en decorbouw. Wij leveren deze producten aan distributeurs waarmee wij samenwerken. Vanuit die hoedanigheid verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen:

 • om contact met u op te nemen voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • voor de aflevering van goederen en/of diensten
 • om u te informeren over onze producten en/of diensten of aanpassingen daarvan
 • voor de verzending of afhandeling van facturen
 • wettelijke verplichtingen

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en alleen voor het doel, waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Voor persoonsgegevens als NAW en contactgegevens geldt geen maximale bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen van persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Gebruik van cookies

De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bezoek website

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics. De website is zo ingesteld dat de IP-adresgegevens door Google geanonimiseerd worden.

The LightBear en The LightBear C.V. hebben Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De gegevens over het bezoek aan de website worden na 14 maanden verwijderd.

Wij hebben onze website beveiligd met een SSL-verbinding. Als u contact opneemt met ons, worden uw gegevens via deze beveiligde verbinding verstuurd. De inhoud van een bericht, via de website verstuurd, kan echter niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op.